آرتچارت | کرمان تا خراسان از مجموعه خاطرات قرن اول هجری از شهریار احمدی
کرمان تا خراسان از مجموعه خاطرات قرن اول هجری
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,000,000,000﷼
54,046 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | داستایوفسکی در چین از سام سمیعی
داستایوفسکی در چین
برآورد
$12,500
-
$12,500
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
آرتچارت | نبرد فریدون و ضحاک از علی ندایی
نبرد فریدون و ضحاک
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
5,527 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | عروسک‌ها از سیامک عزمی
عروسک‌ها
برآورد
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
18,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | روز و شب را می شمارم، روز و شب از رضا درخشانی
روز و شب را می شمارم، روز و شب
برآورد
30,000,000,000﷼
120,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
52,000,000,000﷼
208,000 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | چشم خدا ز مجموعه معراج از شهریار احمدی
چشم خدا ز مجموعه معراج
برآورد
2,500,000,000﷼
21,739 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
30,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,800,000,000﷼
41,739 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | چرا که نه از حامد صدر ارحامی
چرا که نه
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرتچارت | سرو سرخ از رضا درخشانی
سرو سرخ
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394