تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

تحول - شیرین
14 مهر 1402
آثار هنری مشابه

آرتچارت | روح زخمی: سفر نابودی از ضیا العزاوی
روح زخمی: سفر نابودی
برآورد
£15,000
19,034 دلار آمریکا
-
£25,000
31,723 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,160
35,732 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 خرداد 1403