برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,147
1,550 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری سبهان آدم

آرتچارت | نوازنده از سبهان آدم
نوازنده
برآورد
€2,700
2,882 دلار آمریکا
-
€5,500
5,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,800
2,988 دلار آمریکا
31.707%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | فیگور خرقه‌پوش با کلاه از سبهان آدم
فیگور خرقه‌پوش با کلاه
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,785
2,412 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | اعلیحضرت از سبهان آدم
اعلیحضرت
برآورد
€800
901 دلار آمریکا
-
€1,000
1,126 دلار آمریکا
قیمت فروش
€600
675 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,729 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,481 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,177 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.458%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | گذار از مریم مقدم
گذار
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | جزیره مردگان از آرین لواسانی
جزیره مردگان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین آزادی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
76%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402