• پرچم شماره 15 1387
  • textile, leather belt, carpet, tassels, coins and metal stars
  • چیدمان
  • 100 * 203 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1390
برآورد
قیمت فروش
94.444%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,838 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,408 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,240 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.422%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرچم از سارا رهبر
پرچم
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388