• بدون عنوان 1400
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 193 * 149 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده «صداقت جباری1400» پایین چپ 
     
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
19,856 دلار آمریکا
12%
سایر آثار هنری صداقت جباری

آرتچارت | بدون عنوان از صداقت جباری
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
22,335 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 65,978 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 51,794 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.834%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چرا پشت سرم از غازی باکر
چرا پشت سرم
برآورد
€14,900
16,227 دلار آمریکا
-
€16,800
18,297 دلار آمریکا
قیمت فروش
€19,000
20,693 دلار آمریکا
19.874%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از صداقت جباری
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
22,335 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | هر شب آبی از رضا درخشانی
هر شب آبی
برآورد
€18,000
19,211 دلار آمریکا
-
€25,000
26,681 دلار آمریکا
قیمت فروش
€17,000
18,143 دلار آمریکا
20.93%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403