• بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) 1390
  • چاپ دیجیتال
  • عکاسی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 1
  • امضا شده به فارسی (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
3 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
65%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,532 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.432%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
€2,600
2,542 دلار آمریکا
-
€3,200
3,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,352
5,233 دلار آمریکا
84.552%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 21 مهر 1401
آرتچارت | سفیدبرفی از عباس کیارستمی
سفیدبرفی
برآورد
€3,000
3,337 دلار آمریکا
-
€4,000
4,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,270 دلار آمریکا
9.686%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 8 آبان 1398