• بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) 1390
  • چاپ دیجیتال
  • عکاسی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 1
  • امضا شده به فارسی (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
3 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
65%
آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
€2,600
2,542 دلار آمریکا
-
€3,200
3,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,352
5,233 دلار آمریکا
84.552%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 21 مهر 1401
آرتچارت | سفیدبرفی از عباس کیارستمی
سفیدبرفی
برآورد
€3,000
3,337 دلار آمریکا
-
€4,000
4,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,270 دلار آمریکا
9.686%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 8 آبان 1398
آرتچارت | گروه شماره 6 از صادق تیرافکن
گروه شماره 6
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€5,000
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,780
4,619 دلار آمریکا
5.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 خرداد 1400
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه "در بازی جنگ" از مجید کورنگ بهشتی
بدون‌عنوان از مجموعه "در بازی جنگ"
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | بدون عنوان از رضا کیانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | زمزمه‌های شرق از صادق تیرافکن
زمزمه‌های شرق
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه ناکجا از مجید کورنگ بهشتی
بدون‌عنوان از مجموعه ناکجا
برآورد
 
قیمت فروش
0.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | بی‌خداحافظی از سیامک زمردی مطلق
بی‌خداحافظی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390