تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بازیابی/سری چهارم - نیان
17 شهریور 1402
سایر آثار هنری شنتیا ذاکر عاملی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,812 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,463 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,288 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-4.802%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ساختمان سینگر در خیابان سعدی از مرجان نعمتی
ساختمان سینگر در خیابان سعدی
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,420,000,000﷼
4,802 دلار آمریکا
142%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه پرتره‌های آقای فرشته از مائده امیری
بدون‌عنوان از مجموعه پرتره‌های آقای فرشته
برآورد
500,000,000﷼
992 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392