• بدون عنوان 1400
  • ترکیب مواد
  • نقاشی
  • 240 * 120 سانتی متر
  • آلومینیوم، رنگروغن و ورق طلا روی مخمل کشیده شده روی تخته 
    ابعاد هر لت: 120×120 
    امضا‌شده و تاریخ‌خورده "هادی جمالیH.JAMALI 2021 - 1400" (پایین وسط)
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
21,000,000,000﷼
42,640 دلار آمریکا
500%
سایر آثار هنری هادی جمالی

آرتچارت | بدون عنوان از هادی جمالی
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
62.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از هادی جمالی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از هادی جمالی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,038 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,992 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,777 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+130.969%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون‌ عنوان از منوچهر نیازی
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
34,000 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | شکار شبِ صورتی از رضا درخشانی
شکار شبِ صورتی
برآورد
€30,000
32,258 دلار آمریکا
-
€40,000
43,011 دلار آمریکا
قیمت فروش
€33,000
35,484 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | دقایقی در آفتاب از سروان باران
دقایقی در آفتاب
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$50,400
68%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402