• زبردستی 1391
  • چاپ
  • 75.9 * 101 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 1
  • ابعاد قاب: 104 * 78.7 سانتی‌متر
2 مهر 1400
برآورد
$4,000 - $6,000
قیمت فروش
$1,512
69.76%
سایر آثار هنری شری هوسپیان

آرتچارت | اندازه‌گیری شده از شری هوسپیان
اندازه‌گیری شده
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$2,000
60%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 بهمن 1400
آرتچارت | متمایل از شری هوسپیان
متمایل
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
آرتچارت | حیله‌ی دست #21 از شری هوسپیان
حیله‌ی دست #21
برآورد
€1,000
1,098 دلار آمریکا
-
€2,000
2,197 دلار آمریکا
قیمت فروش
€378
415 دلار آمریکا
74.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 17 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,051 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,549 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,098 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-71.94%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£625
872 دلار آمریکا
3.846%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 4 فروردین 1400
آرتچارت | پیامبر جدید از مهدی قدیانلو
پیامبر جدید
برآورد
£500
602 دلار آمریکا
-
£800
964 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,657 دلار آمریکا
111.538%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 تیر 1401
آرتچارت | جاذبه خاطرات از مهدی قدیانلو
جاذبه خاطرات
برآورد
£500
627 دلار آمریکا
-
£800
1,003 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,188
1,490 دلار آمریکا
82.769%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 اردیبهشت 1401