• خانم هیبرید 4 1386
  • اینکجت روی آلومینیوم
  • عکاسی
  • 120 * 150 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5 نسخه + 2 نسخه هنرمند
  • نسخه 5
  • امضا شده دو بار، تیتر و تاریخ و شماره نسخه خورده "خانم پیوندی 4 5/5 2007 شیرین علی آبادی" (روی یک لیبل فیکس شده پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
3 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
9.091%
سایر آثار هنری شیرین علی آبادی

آرتچارت | دختر شهری شماره 2 از شیرین علی آبادی
دختر شهری شماره 2
برآورد
 
قیمت فروش
33.824%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | 1) چشم می‌خواهد برقصد 2) چشم می‌خواهد تو را فراموش کند از شیرین علی آبادی
1) چشم می‌خواهد برقصد 2) چشم می‌خواهد تو را فراموش کند
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,950 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,216 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,219 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.097%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سارا از شیرین نشاط
سارا
برآورد
£20,000
22,222 دلار آمریکا
-
£30,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,720
30,800 دلار آمریکا
10.88%
تاریخ حراج
کریستیز - 22 مهر 1401
آرتچارت | مستر کبری مانسا از حسن حجاج
مستر کبری مانسا
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$32,760
227.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | UNTITLED (ZARIN SERIES) از شیرین نشاط
UNTITLED (ZARIN SERIES)
برآورد
 
قیمت فروش
25.018%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1390