• بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) 1400
  • جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
  • عکاسی
  • 22.2 * 33.6 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 5
  • امضا شده، تیتر و تاریخ و شماره نسخه خورده "بدون عنوان 1996 5/10 شیرین نشاط" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
3 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
28.571%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | پیشکش از شیرین نشاط
پیشکش
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 19 مرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,417 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,526 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.804%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | از مجموعه‌ی گفتگو با خود از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی گفتگو با خود
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 اسفند 1391
آرتچارت | زمزمه‌ها از شیرین نشاط
زمزمه‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | Mystified از شیرین نشاط
Mystified
برآورد
 
قیمت فروش
65%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 تیر 1383