• از مجموعه‌ی طوبی 1400
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 62.3 * 50.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10 + 2AP
  • نسخه 4
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده 2002 و شماره نسخه خورده 4/10
    این اثر نسخه‌ی 4 از مجموعه‌ی 10 نسخه + 2 نسخه هنرمند است
28 آبان 1398
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
- £7,000
9,052 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | پیشکش از شیرین نشاط
پیشکش
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 19 مرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,417 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,526 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.804%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Arg-E Rayen IV (from the Shadows and Dust Series) از ساقی .
Arg-E Rayen IV (from the Shadows and Dust Series)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
269 دلار آمریکا
23.6%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | Arg-E Bam II (from the Shadows and Dust series) از ساقی .
Arg-E Bam II (from the Shadows and Dust series)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | مسجد شاه، اصفهان  (از مجموعه کاسه‌ی وارونه) از ساقی .
مسجد شاه، اصفهان (از مجموعه کاسه‌ی وارونه)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399