• بدون عنوان (از مجموعه تصرف) 1378
  • mural-sized gelatin silver print
  • عکاسی
  • 174 * 111.8 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5 نسخه + 2 نسخه هنرمند
  • نسخه نسخه هنرمند 2
  • امضا شده، تاریخ و شماره نسخه خورده «نسخه هنرمند 2»، همراه با تیتر مجموعه با مداد پشت اثر، قاب‌شده
    ابعاد قاب: 163.8 * 127 سانتی‌متر
6 مهر 1400
برآورد
$15,000 - $25,000
قیمت فروش
$37,800
89%
آرتچارت | کنش 46 از رضا آرامش
کنش 46
برآورد
 
قیمت فروش
19.058%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آذر 1390
آرتچارت | کنش 42، وفاداران فتاح در گذرگاه ارز در شمال غزه از منطقه تحت کنترل حماس به سمت کرانه باختری فرار می کنند. ژوئن 2007. از رضا آرامش
کنش 42، وفاداران فتاح در گذرگاه ارز در شمال غزه از منطقه تحت کنترل حماس به سمت کرانه باختری فرار می کنند. ژوئن 2007.
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | Faezeh از شیرین نشاط
Faezeh
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394
آرتچارت | در صف فداکاری از جمشید بایرامی
در صف فداکاری
برآورد
 
قیمت فروش
131.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اردیبهشت 1387
آرتچارت | سفیدبرفی 5 از عباس کیارستمی
سفیدبرفی 5
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
آرتچارت | TOOBA SERIES از شیرین نشاط
TOOBA SERIES
برآورد
 
قیمت فروش
10.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393
آرتچارت | FERVOR (CROWD FROM BACK, WOMAN LOOKING OVER HER SHOULDER) از شیرین نشاط
FERVOR (CROWD FROM BACK, WOMAN LOOKING OVER HER SHOULDER)
برآورد
 
قیمت فروش
17.886%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1387
آرتچارت | تاکنون بدون عنوان (زنان در ساحل) از شیرین نشاط
تاکنون بدون عنوان (زنان در ساحل)
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$37,800
51.2%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 اسفند 1402
آرتچارت | زنان محجبه در سه طاق (از مجموعه‌ی گفتگو با خود) از شیرین نشاط
زنان محجبه در سه طاق (از مجموعه‌ی گفتگو با خود)
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388