• پوستر نمایشگاه من راز آن هستم 1379
  • لیتوگرافی افست رنگی
  • چاپ، گرافیک
  • 59 * 84 سانتی متر
  • امضا شده "شیرین نشاط" پایین راست. این اثر برای نمایشگاه شیرین نشاط در تالار هنر هامبورگ در تاریخ 26 ژانویه تا 8 آپریل 2001 چاپ شده است.

برآورد
$800 - $1,200
قیمت فروش
$750
25%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,555 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.421%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | منافع بن‌بست از مهدی قدیانلو
منافع بن‌بست
برآورد
£500
650 دلار آمریکا
-
£700
910 دلار آمریکا
قیمت فروش
£625
812 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 5 آبان 1399
آرتچارت | رستم رادیواکتیو (شماره‌ی 2) از فریدون آو
رستم رادیواکتیو (شماره‌ی 2)
برآورد
€800
840 دلار آمریکا
-
€1,200
1,260 دلار آمریکا
قیمت فروش
€750
787 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389