• پیشکش‌ها 1398
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 15.2 * 15.2 سانتی متر
  • روی کاغذ مات آرشیوی کریستال
    امضاشده (پشت اثر)
برآورد
$1,000 - $1,500
اعلام نشده
آرتچارت | مورچه‌ها از مهربان مهربانی
مورچه‌ها
برآورد
$880
-
$1,320
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402