• رازآلود 1375
  • ink on gelatin silver print
  • عکاسی
  • 149 * 101 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 3
  • امضا شده، تیتر، شماره نسخه و تاریخ خورده "شیرین نشاط، رازآلود 1997 3/3" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
20 خرداد 1391
برآورد
قیمت فروش
144%
آرتچارت | بدون عنوان، از مجموعه باد و باران از عباس کیارستمی
بدون عنوان، از مجموعه باد و باران
برآورد
 
قیمت فروش
123.256%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$53,340
33.35%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 آبان 1402
آرتچارت | Shameless از شیرین نشاط
Shameless
برآورد
 
قیمت فروش
10.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392
آرتچارت | Speechless از شیرین نشاط
Speechless
برآورد
 
قیمت فروش
160%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1394
آرتچارت | Identified (Women of Allah Series) از شیرین نشاط
Identified (Women of Allah Series)
برآورد
 
قیمت فروش
39.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1382
آرتچارت | Stripped از شیرین نشاط
Stripped
برآورد
 
قیمت فروش
68%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 اردیبهشت 1384
آرتچارت | STRIPPED (WOMEN OF ALLAH SERIES) از شیرین نشاط
STRIPPED (WOMEN OF ALLAH SERIES)
برآورد
 
قیمت فروش
33.953%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1386
آرتچارت | Women of Allah, Identified از شیرین نشاط
Women of Allah, Identified
برآورد
 
قیمت فروش
34.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 تیر 1384
آرتچارت | 'IDENTIFIED,' FROM THE WOMEN OF ALLAH SERIES از شیرین نشاط
'IDENTIFIED,' FROM THE WOMEN OF ALLAH SERIES
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1389