• بدون عنوان 1374
  • جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 24.4 * 34 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 3
  •  امضا شده، تیتر و تاریخ خورده و شماره نسخه خورده 3/10 با جوهر  پشت اثر، قاب‌شده، 1996 
    ابعاد قاب: 55.9 * 44.5 سانتی‌متر
برآورد
$8,000 - $12,000
قیمت فروش
$10,080
0.8%
آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1388
آرتچارت | On Guard از شیرین نشاط
On Guard
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 اردیبهشت 1394
آرتچارت | زنان الله از شیرین نشاط
زنان الله
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 آبان 1393
آرتچارت | محروم‌شده از شیرین نشاط
محروم‌شده
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,080
0.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 31 شهریور 1400
آرتچارت | Woman of Allah Series از شیرین نشاط
Woman of Allah Series
برآورد
 
قیمت فروش
4.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 آذر 1389
آرتچارت | در جستجوی شهادت از شیرین نشاط
در جستجوی شهادت
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 تیر 1380
آرتچارت | پرده‌برداری از مجموعه‌ی زنان الله از شیرین نشاط
پرده‌برداری از مجموعه‌ی زنان الله
برآورد
 
قیمت فروش
67.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آبان 1381