شیرین نشاط

ایران | 1336
مقایسه
617 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ رنگی
120 * 150 سانتی متر
برآورد
$15,000
-
$25,000
تاریخ حراج
شوپلِیس - 17 اردیبهشت 1403

جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
27.9 * 35.5 سانتی متر
AP/10
برآورد
$12,000
-
$18,000
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 17 فروردین 1403

شماره اثر #56 (اعلام نشده)
جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
27.9 * 35.5 سانتی متر
4/50
برآورد
$10,000
-
$15,000
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 17 فروردین 1403

شماره اثر #159 (اعلام نشده)
جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
27.9 * 35.5 سانتی متر
4/10
برآورد
$15,000
-
$25,000
فروش در
تاریخ حراج
کریستیز - 15 فروردین 1403

شماره اثر #1120 (فروخته شده)
جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
81.9 * 121.6 سانتی متر
1/1
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$27,720
30.7%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اسفند 1402

چاپ سیلور ژلاتینی
179.7 * 115.5 سانتی متر
3/5
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$37,800
51.2%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 اسفند 1402

شماره اثر #141254 (فروخته نشده)
چاپ تصعید رنگ بر روی آلومینیوم
100.96 * 64.77 سانتی متر
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 25 بهمن 1402

چاپ سیلور ژلاتینی
474 * 117.8 سانتی متر
AP1/5
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$21,590
72.72%
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 آذر 1402

چاپ کوپلر رنگی
508 * 127 سانتی متر
2/10
برآورد
$8,000
-
$12,000
تاریخ حراج
حراج لزلی هیندمن - 23 آذر 1402

سی‌پرینت
31.7 * 47.8 سانتی متر
برآورد
£5,000
6,271 دلار آمریکا
-
£7,000
8,780 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,620
9,557 دلار آمریکا
27%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 30 آبان 1402