شهره مهران

ایران | 1336
مقایسه
درباره شهره مهران

در حراج ها

اولین حضور
12 مهر 1390
تعداد حضور
4
تعداد آثار
4
میانگین قیمت فروش
8,892 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
8,108 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
11,647 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
75%
میانگین رشد ارزش آثار
-6.825%
مقالات

هنرهای تجسمی؛ زبانی که فریادش دیرپاست 26 آبان 1401
در این بزنگاه تاریخی، هنر نیز همچون تمامی عرصه‌ها با پرسش‌هایی بنیادی مواجه شده است: هنرمند در قبال مبارزات سیاسی و اجتماعی چه رسالتی دارد؟ یا، اساساً، چه نسبتی میان هنر و مبارزه برقرار است؟ وقتی مشخصاً به هنرهای تجسمی فکر می‌کنیم و امکانات و محدودیت‌های خاص این حوزه از هنرها را در نظر می‌آوریم، پرسش‌هایی از این دست شکل حادتری به خود می‌گیرد و مواضع هنرمند و نهادهای هنری و مخاطبان آ...