فروش در - خانه حراج
29 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
55%
سایر آثار هنری سهیلا نادی

آرتچارت | رضایتمندی مقدس از سهیلا نادی
رضایتمندی مقدس
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143 دلار آمریکا
کمینه برآورد 270 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 404 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-55%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | رضایتمندی مقدس از سهیلا نادی
رضایتمندی مقدس
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
10,000,000﷼
84 دلار آمریکا
-
15,000,000﷼
127 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000﷼
152 دلار آمریکا
44%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 24 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$160
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 24 مهر 1400