• بدون عنوان 1393
  • نقاشی
  • 149 * 38 سانتی متر
  • پنل راست و چپ 57 * 37 سانتی‌متر، پنل وسط 35 * 38 سانتی‌متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

دامِ نظم - اثر
7 آبان 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,730 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,937 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-12%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Nature morte aux poissons, pot et bouteille, triptyque از بهمن محصص
ماهی، دیگ و بطری
برآورد
 
قیمت فروش
403.704%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393
آرتچارت | ترکیب‌بندی معماری 1 از لورنا سلیم
ترکیب‌بندی معماری 1
برآورد
£4,000
5,591 دلار آمریکا
-
£6,000
8,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,562
13,366 دلار آمریکا
91.24%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | کارادات مریم از لورنا سلیم
کارادات مریم
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,446 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398