• در نور ماه 1385
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 318.5 * 99.5 سانتی متر
  • همه‌ی لت‌ها به فارسی امضا شده و تاریخ خورده‌اند "2007" (پایین چپ)؛شماره خورده به ترتیب 1، 2 و 3 و مجددا به فارسی (پشت اثر)
    پنل‌های چپ و راست: 99.5 * 99.5؛ پنل وسط: 99.5 * 119.5 
فروش در - خانه حراج
9 آبان 1386
برآورد
قیمت فروش
78.182%
آرتچارت | بدون عنوان از هادی جمالی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
21,000,000,000﷼
42,640 دلار آمریکا
500%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | شکار صورتی از رضا درخشانی
شکار صورتی
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$47,880
36.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر نیازی
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
40,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
24,000,000,000﷼
48,731 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402