حراج کیمیا: ابژه‌ی امیال


  • ساتبیز لندن
  • 2 اردیبهشت 1395
62 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
گرافیت و جوهر روی کاغذ
15 * 22.5 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

اکریلیک، ورق نقره و مداد رنگی روی کاغذ
152 * 200 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

ترکیب مواد، سی‌پرینت روی کاغذ
54 * 41 سانتی متر
18/50
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

acrylic on persian carpet in artist's frame
185.5 * 122 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
96.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

چاپ دستی
268 * 211 سانتی متر
1/3+1ap
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

سی‌پرینت و کولاژ روی کاغذ
59 * 42 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
165.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

آبرنگ روی کاغذ
35 * 42 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

اکریلیک روی بوم
111 * 175.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

رنگ روغن روی بوم
111.5 * 175 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
51.786%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395

70 * 100 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395