• ابژه‌ی شکست خورده شماره 4 1393
  • گرافیت و جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 15 * 22.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 14
فروش در - خانه حراج
2 اردیبهشت 1395
برآورد
فروخته نشده
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,631 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,714 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,619 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$85
750%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 29 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 29 آبان 1400
آرتچارت | پرتره‌ی مذکر 1 از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی مذکر 1
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£230
315 دلار آمریکا
81.64%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400