حراج حراج روز هنر معاصر


  • ساتبیز نیویورک
  • 21 آبان 1393
3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
بافت
30.8 * 15.9 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1393

رنگ روغن و کولاژ روی کاغذ روی بوم
80 * 80 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1393

چاپ سیلور ژلاتینی
47.6 * 57.2 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1393