حراج یک مجموعه‌ی پست‌مدرن اِف392


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد kr10,000
955 دلار آمریکا
بیشینه برآورد kr10,000
955 دلار آمریکا
مجموع فروش kr8,000
764 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار kr8,000
764 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن + دیزاین 628
4 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن + دیزاین 624
27 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €17,100
19,250 دلار آمریکا
هنر مدرن + دیزاین 620
6 آذر 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €42,955
47,245 دلار آمریکا