حراج هنر مدرن + دیزاین 628


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €67,502
80,340 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €86,789
103,296 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

یک مجموعه‌ی پست‌مدرن اِف392
استکهلم
8 بهمن 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها kr8,000
764 دلار آمریکا
هنر مدرن + دیزاین 624
27 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €17,100
19,250 دلار آمریکا
هنر مدرن + دیزاین 620
6 آذر 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €42,955
47,245 دلار آمریکا