حراج نقاشی‌های قرن 19ام، امپرسیونیست‌های معاصر و مدرن، مجسمه‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €900
1,170 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,000
1,300 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و انتزاعی
ورسای
8 اردیبهشت 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,450
9,422 دلار آمریکا
Tableaux Abstraits et Contemporains, Sculptures
ورسای
7 اردیبهشت 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €11,100
15,417 دلار آمریکا
نقاشی‌های مهم انتزاعی و معاصر، مجسمه‌ها
ورسای
24 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €166,050
227,466 دلار آمریکا