حراج جواهرات، طراحی‌ها، میزها و مجسمه‌ها، مبلمان و اشیا، هنرهای شرقی و آسیایی، فرهنگ نایاریت، هنرهای نخستین،آفریقا و اقیانوسیه، هنرهای قرن بیستم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €20,000
22,637 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €25,000
28,297 دلار آمریکا
مجموع فروش €26,300
29,768 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €26,300
29,768 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
4 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,580
1,923 دلار آمریکا
نمای داخلی یک آپارتمان پاریسی و متفرقه
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €40,000
48,193 دلار آمریکا
PRESTIGE SALE: FURNITURE, WORKS OF ART & JEWELRY
21 آذر 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €19,800
22,500 دلار آمریکا