حراج هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €6,700
8,155 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €8,900
10,833 دلار آمریکا
مجموع فروش €1,580
1,923 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €790
962 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نمای داخلی یک آپارتمان پاریسی و متفرقه
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €40,000
48,193 دلار آمریکا
PRESTIGE SALE: FURNITURE, WORKS OF ART & JEWELRY
21 آذر 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €19,800
22,500 دلار آمریکا