کاپانجی مورهانجه

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
4 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,580
1,923 دلار آمریکا