حراج هنر مدرن و معاصر، هنر دکوراتیو قرن بیستم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €250
266 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €500
531 دلار آمریکا
مجموع فروش €580
616 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €193
205 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
روز هنر مدرن و معاصر
پاریس
16 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €101,600
109,636 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه
9 آذر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €150,000
163,434 دلار آمریکا