حراج نسخه‌ها و آثار کاغذی 2018-1500


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £600
789 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £800
1,053 دلار آمریکا
مجموع فروش £550
724 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £550
724 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
23 فروردین 1403
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
نسخه‌های قابل خرید
12 فروردین 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
اولین گشایش: پساجنگ و هنر معاصر آنلاین
لندن
22 اسفند 1402
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا