حراج فروش تعطیلات


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $325,000
بیشینه برآورد $455,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 8
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج مجلل 2020
11 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $15,000
هنر پساجنگ و معاصر
نیویورک
7 مهر 1401
مجموع فروش ها $0
نقاشی و آثار چاپی وینتج و آنتیک
نیویورک
22 شهریور 1401
مجموع فروش ها $0