حراج فروش ژانویه هنر و آثار آسیایی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,000
بیشینه برآورد $8,000
مجموع فروش $9,500
میانگین ارزش آثار $4,750
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش دسامبر هنر و آثار آسیایی
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $8,000