حراج هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $30
بیشینه برآورد $30
مجموع فروش $1,675
میانگین ارزش آثار $558
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

طلا و نقره، آثار آنتیک و کلکسیونی
22 مرداد 1401
مجموع فروش ها $0
هنرهای زیبا، جواهرات و آثار کلکسیونی
8 مرداد 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,975
جواهرات زیبا، آثار هنری و ابزار موسیقی
1 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,075