حراج آثار کشف‌شده‌ی مارکو گریگوریان آنلاین


  • بونامز نیویورک
  • 20 خرداد 1401
  •  
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $506,600
بیشینه برآورد $729,000
مجموع فروش $1,057,935
میانگین ارزش آثار $32,059
هنرمندان 1
آثار هنری 46
آثار هنری فروخته شده 33
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر و آمریکای لاتین
نیویورک
7 بهمن 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,375
هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
28 آبان 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $150,312
عکس‌ها
نیویورک
7 اردیبهشت 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,000