حراج هنر روز معاصر


3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #278 (فروخته شده)
چاپ سیلور ژلاتینی
36 * 57.6 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
111.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 تیر 1382

شماره اثر #279 (فروخته نشده)
ink on gelatin silver print
34 * 23 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 تیر 1382

چاپ سیلور ژلاتینی
75.9 * 83.2 سانتی متر
1/5
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 تیر 1382