حراج کتاب‌ها و آثار کاغذی آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد Fr.300
309 دلار آمریکا
بیشینه برآورد Fr.500
515 دلار آمریکا
مجموع فروش Fr.2,400
2,474 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار Fr.2,400
2,474 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فقط آنلاین آنلاین
15 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €225
256 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
29 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها Fr.5,160
5,427 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
2 مهر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $870