حراج تهران - اولین دوره- هنر مدرن و معاصر ایران


  • تهران تهران
  • 2 خرداد 1391
73 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #123 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
150 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
2.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
110 * 110 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
150 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
185 * 185 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

رنگ روغن و مرکب روی بوم
195 * 195 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

ترکیب مواد
185 * 120 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
112.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
150 * 180 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

برنز
10 * 18 * 50 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

142 * 193 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391

ترکيب مواد روي کاغذ، نصب روي بوم
64 * 43 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391