علی شیرازی

ایران | 1339
مقایسه
درباره علی شیرازی

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
4 آبان 1390
تعداد حضور
34
تعداد آثار
38
میانگین قیمت فروش
21,198 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
11,455 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
16,048 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
86.842%
میانگین رشد ارزش آثار
53.799%