قاسم حاجی زاده

ایران | 1326
مقایسه
درباره قاسم حاجی زاده

گران ترین اثر

آرتچارت | مهوش از قاسم حاجی زاده
مهوش
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
2 آبان 1387
تعداد حضور
50
تعداد آثار
67
میانگین قیمت فروش
24,746 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
18,867 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
26,341 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
56.716%
میانگین رشد ارزش آثار
6.528%