آثار در حراج ها

8608 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اچینگ
29.5 * 39 سانتی متر
20/40
برآورد
€100
100 دلار آمریکا
-
€100
100 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج

شماره اثر #49 (در انتظار)
اتچینگ
21.5 * 31.5 سانتی متر
6/25
برآورد
€50
50 دلار آمریکا
-
€80
80 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فاین آرت آکشنز پاریس - 7 مهر 1401

ترکیب مواد روی بوم
25.4 * 4.44 * 25.4 سانتی متر
برآورد
$4,000
-
$5,000
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401

مداد روی کاغذ
21.5 * 31.7 سانتی متر
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401

جوهر روی کاغذ
16.5 * 31.1 سانتی متر
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401

جوهر روی کاغذ
16.5 * 31.1 سانتی متر
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401

شماره اثر #332 (در انتظار)
لیتوگرافی روی کاغذ
7.6 * 24.1 * 27.9 سانتی متر
برآورد
$4,000
-
$6,000
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401

رنگ روغن روی بوم
203.2 * 203.2 سانتی متر
برآورد
$40,000
-
$60,000
تاریخ حراج
حراج لزلی هیندمن - 6 مهر 1401

اکریلیک روی بوم
225 * 202 سانتی متر
برآورد
€3,000
3,061 دلار آمریکا
-
€5,000
5,102 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 30 شهریور 1401

ترکیب مواد روی بوم
220 * 200 سانتی متر
برآورد
€6,000
6,122 دلار آمریکا
-
€8,000
8,163 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 30 شهریور 1401