آثار در حراج ها

6992 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
مجسمه برنز با پتینه تیره
* 25.5
5/8
برآورد
€8,000
9,056 دلار آمریکا
-
€12,000
13,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
9,056 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
هورتا - 27 دی 1400

رنگ روغن روی بوم
266 * 158
برآورد
800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

شماره اثر #15 (فروخته شده)
چاپ لینوکات روی پارچه
90 * 150
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
10,400 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

شماره اثر #32 (فروخته شده)
ترکیب‌مواد روی تخته
316 * 180
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
380%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

شماره اثر #55 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
219 * 100
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
380%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

رنگ روغن روی بوم
220 * 140
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
34,000 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

ترکیب مواد روی بوم
265 * 116
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

شماره اثر #63 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
160 * 192
برآورد
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

شماره اثر #22 (فروخته شده)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
175 * 175
برآورد
30,000,000,000﷼
120,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,000,000,000﷼
136,000 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

رنگ روغن روی بوم
150 * 180
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400