آثار در حراج ها

7820 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
جوهر روی کاغذ
19 * 28 سانتی متر
برآورد
$15
-
$15
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 7 خرداد 1401

شماره اثر #1176 (در انتظار)
جوهر روی کاغذ
20.3 * 25.4 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 7 خرداد 1401

شماره اثر #1175 (در انتظار)
ماژیک روی کاغذ
28 * 20.3 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 7 خرداد 1401

رنگ روغن روی بوم
100 * 80 سانتی متر
برآورد
€200
211 دلار آمریکا
-
€200
211 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
فروش در
تاریخ حراج
هنریز - 7 خرداد 1401

شماره اثر #413 (در انتظار)
رنگ روغن روی بوم
162 * 130 سانتی متر
برآورد
€4,000
4,211 دلار آمریکا
-
€6,000
6,316 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فن‌هام - 6 خرداد 1401

ترکیب مواد روی کاغذ
23 * 49 سانتی متر
برآورد
$75
-
$75
قیمت فروش
$150
100%
تاریخ حراج
لیلند لیتل آکشنز - 5 خرداد 1401

شماره اثر 75* (فروخته شده)
pigmented giclée print on canvas
126 * 100 سانتی متر
برآورد
£5,000
6,581 دلار آمریکا
-
£7,000
9,213 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
7,048 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401

شماره اثر 78* (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
120 * 85 سانتی متر
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,846 دلار آمریکا
43.9%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401

ترکیب مواد و اسمبلاژ روی تخته
75 * 80 سانتی متر
برآورد
£12,000
15,794 دلار آمریکا
-
£18,000
23,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,200
13,425 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401

شماره اثر 48* (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
240 * 180 سانتی متر
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£8,000
10,529 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,068 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401