آثار در حراج ها

8951 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ سیلور ژلاتینی
109.5 * 150 سانتی متر
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$30,240
39.52%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 19 اسفند 1401

شماره اثر #140 (فروخته شده)
پاستل و زغال روی مقوا
106 * 85 سانتی متر
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$81,900
555.2%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 19 اسفند 1401

رنگ روغن روی لینن
60.6 * 50.8 سانتی متر
برآورد
£15,000
12,465 دلار آمریکا
-
£20,000
16,620 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 اسفند 1401

جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
34 * 22.5 سانتی متر
برآورد
£8,000
6,648 دلار آمریکا
-
£10,000
8,310 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 اسفند 1401

جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
16.3 * 24 سانتی متر
برآورد
£15,000
12,465 دلار آمریکا
-
£20,000
16,620 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 اسفند 1401

جوهر، گرافیت روی کاغذ
39.7 * 39.8 سانتی متر
برآورد
£2,000
1,678 دلار آمریکا
-
£3,000
2,517 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
4,756 دلار آمریکا
126.8%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 18 اسفند 1401

چاپ کروماتیک
61 * 50.7 سانتی متر
برآورد
£3,000
2,517 دلار آمریکا
-
£5,000
4,194 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,280
2,751 دلار آمریکا
18%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 18 اسفند 1401