آثار در حراج های فعلی و پیش رو

3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #199 (در انتظار)
رنگ روغن روی کاغذ
68.5 * 93.9 سانتی متر
برآورد
$1,200
-
$2,000
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401

شماره اثر #198 (در انتظار)
رنگ روغن روی کاغذ
68.5 * 93.9 سانتی متر
برآورد
$1,200
-
$2,000
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401

شماره اثر #143 (در انتظار)
رنگ روغن روی تخته
60.9 * 76.2 سانتی متر
برآورد
$1,500
-
$2,500
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401