حراج کلکسیونرهای جوان


  • ایام دبی
  • 8 مهر 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $168,000
بیشینه برآورد $244,000
مجموع فروش $207,000
میانگین ارزش آثار $17,250
هنرمندان 13
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 12
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

The Young Collectors Auction
دبی
22 اردیبهشت 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,600
کلکسیونرهای جوان
دبی
6 خرداد 1393
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $142,040
ایام - دبی - شهریور 1392
دبی
25 شهریور 1392
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $130,940