ایام

دبی | امارات متحده عربی
مقایسه
حراج های گذشته

The Young Collectors Auction
دبی
22 اردیبهشت 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,600
کلکسیونرهای جوان
بیروت
22 اردیبهشت 1394
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $100,000