حراج Drouot Richelieu, Salle 5, Art Abstrait et Contemporain*


  • اَدر پاریس
  • 19 خرداد 1396
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €62,500
70,225 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €90,000
101,124 دلار آمریکا
مجموع فروش €38,130
42,843 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €12,710
14,281 دلار آمریکا
هنرمندان 5
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
€15,300
16,478 دلار آمریکا
- €19,700
21,217 دلار آمریکا

برآورد فروش

عکس‌ها - به‌مناسبت پاریس فوتو
پاریس
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,400
6,524 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ - پرستیژ
پاریس
23 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,602 دلار آمریکا