حراج Drouot Richelieu, Salle 5, Art Abstrait et Contemporain*


  • اَدر پاریس
  • 19 خرداد 1396
6 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگدانه های متالیک و اکریلیک روی کاغذ، پیگمنت متالیک و آکریلیک روی کاغذ
27 * 33 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396

ترکیب مواد روی کاغذ
50 * 65 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396

ترکیب مواد روی کاغذ
42.5 * 49.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396

رنگ روغن روی بوم
81 * 60 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396

شماره اثر #209 (فروخته نشده)
اکریلیک روی بوم
50 * 168 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396

عکس، 10 نسخه
70 * 70 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396