حراج هنر معاصر، عکس، دیزاین، دکوراسیون


11 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ دیجیتال روی کاغذ
100 * 70 سانتی متر
3/10
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

چاپ دیجیتال روی کاغذ
70 * 69 سانتی متر
2/10
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

چاپ سیلور
60 * 40 سانتی متر
2/10
برآورد
 
قیمت فروش
18.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

شماره اثر #123 (فروخته نشده)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
70 * 47 سانتی متر
6/10
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

شماره اثر #122 (فروخته نشده)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
100 * 70 سانتی متر
3/10
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

شماره اثر #121 (فروخته نشده)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
100 * 70 سانتی متر
4/10
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

شماره اثر #113 (فروخته نشده)
چاپ سیلور
40 * 60 سانتی متر
3/10
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

شماره اثر #112 (فروخته نشده)
چاپ سیلور
60 * 40 سانتی متر
3/10
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

چاپ سیلور
60 * 40 سانتی متر
2/10
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387

چاپ سیلور ژلاتینی
70 * 58 سانتی متر
5/10
برآورد
 
قیمت فروش
23.077%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387